Metoda Mckenzie

McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Celosvětově je hojně používána již více než 30 let.

MDT terapeuti jsou trénováni pro vyšetření a diagnostiku všech oblastí muskuloskeletálního systému. Hodnocení dle MDT je tedy vhodné u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů.

MDT je založena na filosofii vzdělání pacienta a jeho aktivního přístupu k terapii. Tento léčebný přístup je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod.

Klíčovým momentem je vstupní vyšetření – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení přesné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán. Nákladné zobrazovací vyšetření (magnetická resonance, RTG nebo CT) není často vůbec nutné. Certifikovaní MDT odborníci dokáží velmi rychle rozpoznat, zda bude tato metoda pro daného pacienta efektivní.

V pravém slova smyslu je MDT komplexním léčebným přístupem se spolehlivými principy a zásadami. Pokud je systém MDT správně pochopen a aplikován, může být velmi úspěšný.

Zjistěte si vice o tom, co léčba zahrnuje.

Informační dotazník spolu s dalšími informacemi o McKenzie metodě klikněte zde.

  1. Vyšetření: V MDT Vám terapeut nejprve odebere detailní anamnézu, která je zaměřena na chování a výskyt vašich symptomů. Budete požádáni vykonat určité pohyby a setrvat v některých pozicích. Největší rozdíl od ostatních léčebných metod tkví v tom, že budete požádáni vykonat sérii pohybů, nebudete tedy pohyb dělat pouze jednou, ale opakovaně v sérii. Reakce vašich obtíží a změna rozsahu pohybu vzniklá na odpověď opakování pohybů, poskytne terapeutovi informaci o tom, jak může váš problém kategorizovat.

    Pro diagram vyšetření klikněte zde.

  2. Klasifikace diagnóza: Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a jejich objektivního zhodnocení terapeutem. Terapeut klade cílené otázky a umí je správně vyhodnotit. Také umí zhodnotit reakci vašich příznaků (např. intenzitu, místo a charakter bolesti) na pohyby a pozice, které budete během vyšetření vykonávat. Odpovídají-li vaše obtíže některému ze syndromů tak, jak je popsal Robin McKenzie, dokáže terapeut stanovit na základě vašich odpovědí a dle reakce vašich symptomů (příznaků) mechanickou diagnózu.

  3. Léčba: Za využití informací získaných z vyšetření vám terapeut předepíše specifické cvičení a poradí vhodné pozice, které byste si měli osvojit a doporučí Vám, kterým pozicím je třeba se dočasně vyhnout. Pokud je váš problém poněkud složitější, bude muset terapeut použít také vlastní ruce a provede potřebnou manuální techniku (např. aplikaci přetlaku, mobilizaci), abyste mohli následně provádět autoterapii. Cílem je být maximálně efektivní v co nejmenším počtu terapií. Léčba, kterou vy sami můžete vykonávat několikrát denně (např. 5-6x) má větší pravděpodobnost úspěchu v co nejkratším časovém horizontu než léčba, kterou vykonává pouze terapeut cca 1-2x týdně. Je kladen důraz na aktivní zapojení Vás pacientů do terapie. Vaše aktivní účast může minimalizovat potřebu návštěv u terapeuta, což šetří váš čas a peníze. V zásadě se většina pacientů dokáže uzdravit sama, pokud dostane správnou informaci a adekvátní léčebný nástroj (tzn.rozumí proč a jak).

  4. Prevence: Když se naučíte léčit svůj aktuální problém, získáte zároveň informaci o tom, jak minimalizovat riziko návratu obtíží v budoucnosti. Proto dokážete velmi rychle, bezpečně a efektivně vyřešit nově vzniklý problém zcela sami. Dokážete tak své obtíže korigovat a máte svou léčbu pod kontrolou. Je ověřeno, že u problémů, které přetrvávají dlouhodobě, je mnohem menší pravděpodobnost recidivy neboli jejich návratu, pokud jste léčebného úspěchu dosáhli vy sami pomocí aktivní nikoliv pasivní terapie. Terapeuty vyškolené v MDT naleznete v 36 zemích světa. Protože cvičení zvolené pro terapii musí vzejít z důkladného vyšetření, doporučujeme najít ve vašem okolí certifikovaného nebo diplomovaného terapeuta. Seznam terapeutů naleznete zde.